Výzkumné pracovnice RILSA na 21. konferenci European Divorce Network

Výzkumné pracovnice RILSA na 21. konferenci European Divorce Network

23. 10. 2023

Mezinárodní výzkumná asociace „European Divorce Network“ (EUDIV), dříve známá jako „European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce“, sdružuje odborníky se zaměřením na rozvodovou problematiku s cílem poskytovat interdisciplinární platformu pro sdílení a diskusi poznatků a výsledků výzkumu.

Výzkumné pracovnice RILSA Jana BarvíkováŠtěpánka Lehmann na 21. konferenci EUDIV prezentovaly dílčí výsledky projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (2019–2023).

Jana Barvíková na konferenci představila poster What do children need from helping professionals after parental separation/divorce?. Její výzkum vychází z hloubkových rozhovorů s mladými lidmi (16 až 29 let), kteří v dětství nebo dospívání zažili rozchod/rozvod rodičů, a také s rodiči nezletilých dětí po rozchodu/rozvodu. Jana Barvíková se zaměřila na to, co podle mladých dospělých s uvedenou zkušeností potřebují děti po rozpadu rodiny od pomáhajících profesionálů. Příspěvek se zabývá i tím, jaké jsou bariéry pro vstup těchto dětí do odborných služeb a jejich setrvání v nich. Jedná se přitom o bariéry jak na straně dětí, tak rodičů.  

Štěpánka Lehmann uvedla na 21. konferenci EUDIV poster Interparental conflict trajectory: Does the type of custody matter?, který se na základě analýzy dat z dotazníkového šetření zaměřeného na rodiče se zkušeností s péčí o nezletilé děti po rozchodu/rozvodu snaží odpovědět na otázku, co zvyšuje pravděpodobnost eskalace rodičovského konfliktu po rozchodu a do jaké míry intenzita a průběh konfliktu souvisí s uplatňovaným uspořádáním péče. Výzkum se zabývá rovněž otázkou, jestli eskalace konfliktu souvisí s tím, zda byl konkrétní typ péče rodičům nařízen ve sporném soudním procesu, nebo zda se na něm dohodli sami.

21. konference výzkumné asociace European Divorce Network se tentokrát konala ve dnech 12. – 13. 10. 2023 v nizozemském Utrechtu a organizace se ujaly Utrechtská univerzita (Universiteit Utrecht) ve spolupráci s Nizozemským interdisciplinárním demografickým institutem (NIDI-KNAW). Příští ročník Divorce Conference se bude konat v říjnu 2024 v Berlíně.

Program 21. konference EUDIV.

Web EUDIV.