Rozhovor ředitele RILSA pro Megabooks

Rozhovor ředitele RILSA pro Megabooks

13. 10. 2023

Největší distributor zahraniční literatury v Česku a na Slovensku požádal ředitele RILSA Robina Maialeh o rozhovor. Předmětem byly nejen jeho odborné knihy vydané v prestižních zahraničních nakladatelstvích, ale například i proces vzniku těchto publikací.

Ohledně své knihy Critical Theory and Economics: Philosophical Notes on Contemporary Inequality Robin Maialeh uvedl: „Myslím, že ji mohou ocenit filozofové, kteří chtějí pochopit fundamentální zákonitosti tržní alokace, ale zároveň i ekonomové, kteří by chtěli mentálně opustit hranice, které si sami uměle vytyčili, ať se to týká samotného zkoumaného obsahu, nebo i používaných metod. A protože se kniha věnuje nerovnostem v širším smyslu, najdou si tam své společenští a humanitní vědci napříč obory.“

Tazatele z Megabooks zaujal obrat „uměle vytyčili“. Robin Maieleh to objasnil následovně:

„V ekonomii došlo k něčemu, co bychom mohli hanlivě nazvat ontologizací metod. Tom Sargent, laureát Nobelovy ceny za ekonomii, mluví právě o tomto – perfektní zvládnutí metod jako nástrojů nás má vlastně naučit, jaké jsou ty správné otázky, které si máme klást. Nástroj je tedy na počátku a od něj se odvozují výzkumné otázky. Takže pokud umíte s kladivem, všechny problémy najednou začnou vypadat jako hřebíky. Jinými slovy nejsme schopni spolehlivě definovat problém a nemáme dostatek svobody klást si výzkumné otázky, natožpak stanovovat si společenské cíle. To jako společenský vědec nejsem schopen přijmout, kritický rozum musí jít za obzory používaných metod.“

Celý rozhovor s ředitelem RILSA Robinem Maialeh je volně dostupný zde.