Ohlédnutí za účastí výzkumnic z RILSA na konferenci Fórum rodinné politiky

Ohlédnutí za účastí výzkumnic z RILSA na konferenci Fórum rodinné politiky

25. 10. 2023

Ve dnech 12. a 13. října 2023 proběhl v Hradci Králové šestý ročník nejvýznamnější tuzemské odborné akce věnované rodinné politice. Konference MPSV „Fórum rodinné politiky“ opět nabídla podnětnou otevřenou diskusi o směřování české rodinné politiky, tentokrát se zaměřením na téma neformálních pečujících.

Socioložka Jana Paloncyová, vedoucí výzkumného oddělení Rodinná politika z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA), na této konferenci vystoupila v panelu Kam směřujeme v oblasti předškolní péče a vzdělávání?. Společně s dalšími odborníky, mezi kterými nechyběli zástupci neziskového sektoru a krajských samospráv, diskutovala na téma nových forem péče o děti s důrazem na sousedské dětské skupiny a jejich zařazení v současném systému předškolní péče.

K tématu, které vzbudilo velký zájem účastníků, Jana Paloncyová doplnila i informace z projektu Přístup dětí se specifickými potřebami k předškolní péči, jenž byl výzkumným ústavem RILSA v loňském a letošním roce realizován za finanční a technické podpory UNICEF. Studie o dětských skupinách, která je výstupem daného projektu, je v plném znění volně k dispozici zde.

Celý záznam panelové diskuse Kam směřujeme v oblasti předškolní péče a vzdělávání? je k dispozici zde. Úvodní vstup Jany Paloncyové začíná v čase cca 2:30; dále hovoří například v čase cca 1:05:45.

Socioložka Lucie Vidovićová, vedoucí výzkumného oddělení Sociální politika a sociální práce v RILSA, byla na Fóru rodinné politiky panelistkou bloku nazvaného Péče a vztahy v rodině – jak péče ovlivňuje vztahy pečujících s dalšími členy rodiny?. Představila zde výsledky šetření Život ve stáří, unikátního projektu RILSA, který sleduje změnu a stabilitu postojů seniorské populace v oblasti politiky stárnutí.

Jak data ukazují, stále přetrvává silné přesvědčení o sdílené odpovědnosti za péči mezi státem a rodinou, zejména dětmi. Tyto postojové konstelace vytváří specifické společenské klima v nastavování podpory neformálních pečujících. Pozitivní zprávou z dat, kterou Lucie Vidovićová vyzdvihla, je mírně se zvyšující očekávání respondentů 60+ vůči pomoci nabízené organizacemi typu charita apod. Ty hrají v podpoře poskytované neformálními pečujícími klíčovou roli.

V rámci panelové diskuse se otevírala i témata týrání a zneužívání seniorů, které nezřídka pramení z přetížení pečujících, z přílišného spoléhání se na vlastní síly a z vnímané či zažívané bariérovosti podpůrných služeb, ať už se jedná o jejich regionální nedostupnost a přílišnou byrokratickou zátěž, nebo o nevyhovující typ nabízené podpory.

Celý záznam této panelové debaty je k dispozici zde. Lucie Vidovićová hovoří od času cca 33:10 a později v debatě navazuje se svými osobními zkušenostmi s rolí neformální pečující.

Webové stránky 6. ročníku konference Fórum rodinné politiky.