Nová publikace Eurofoundu s přispěním výzkumné pracovnice z RILSA

Nová publikace Eurofoundu s přispěním výzkumné pracovnice z RILSA

30. 10. 2023

Eurofound je tripartitní agenturou Evropské unie, svou informační a analytickou činností se snaží přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik.

Výzkumná zpráva Eurofoundu Working time in 2021–2022 se zabývá regulací pracovní doby v Evropě v letech 2021 a 2022, zejména v souvislosti s transpozicí dvou evropských směrnic: Směrnice o slaďování pracovního a osobního životaSměrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Za Českou republiku se na publikaci podílela Štěpánka Lehmann z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA).

Vybíráme ze zjištění výzkumné zprávy: v roce 2022 činil průměrný kolektivně sjednaný pracovní týden v EU 38,1 hodiny. Z analyzovaných sektorů byla dohodnutá pracovní doba nejkratší ve veřejné správě (kolem 37,7 hodiny) a nejdelší v sektoru maloobchodu (38,5 hodiny).

Průměrný kolektivně sjednaný nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok činil v EU 24,3 dne a byl vyšší v členských státech, které byly součástí EU před jejím rozšířením v roce 2004 (EU14), a to 25,3 dne. V ostatních členských státech činila sjednaná placená dovolená pouze 20,9 dne.

Nová výzkumná zpráva Eurofoundu dokládá vliv kolektivního vyjednávání. V Estonsku a Maďarsku, kde kolektivní vyjednávání nehraje ohledně pracovní doby velkou roli, byla ve sledovaném období roční pracovní doba nejdelší (1 856 hodin). Byla o téměř sedm týdnů delší než ve Francii – zemi s nejkratší kolektivně sjednanou roční pracovní dobou.

Plná verze výzkumné zprávy Working time in 2021–2022