RILSA hledá respondenty/-ky se zkušeností s odebráním z rodiny

RILSA hledá respondenty/-ky se zkušeností s odebráním z rodiny

26. 09. 2023

Cílem výzkumu je zjistit, jak se žije dětem se zkušeností s odebráním z rodiny. Ambicí projektu je i poznání toho, co tyto děti a jejich rodiny potřebují.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) hledá respondenty/-ky ve věku 16–26 let pro výzkumné rozhovory. Odměna za rozhovor, který potrvá cca 60 minut, je 500 Kč. Rozhovory budou probíhat během podzimu 2023.

Výstupy z tohoto výzkumu poslouží jako podklad pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR při tvorbě opatření ve prospěch dětí, které mohou být umístěny mimo rodinu. Projekt přinese důležité informace pro všechny, kteří se těmto dětem snaží pomoci.

Veškeré informace, které nám poskytnete, považujeme za striktně důvěrné.

Před zpracováním budou anonymizovány.

K přihlášení respondentů/-ek slouží tento krátký webový dotazník.

V případě zájmu o bližší informace o výzkumu lze kontaktovat výzkumníky RILSA Mgr. Janu Barvíkovou, Ph.D., (jana.barvikova@rilsa.cz) nebo Mgr. Pavla Bareše, Ph.D., (pavel.bares@rilsa.cz).