Nový článek ředitele RILSA o distribuční úloze trhů

Nový článek ředitele RILSA o distribuční úloze trhů

29. 09. 2023

Řediteli Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) Robinu Maialeh vyšel článek v mezinárodním vědeckém časopise Quality & Quantity, který se od roku 1967 specializuje na aplikaci statisticko-matematických metod ve společenských vědách.

Ekonomická teorie předpokládá, že alokační nerovnováhy se budou na konkurenčních trzích vlivem tržních sil postupně eliminovat do své původní rovnováhy. Robin Maialeh ve svém článku představuje nový pohled na tržní distribuční dynamiku. Podle něho mají alokační nerovnováhy tendenci prohlubovat se právě i na konkurenčních trzích. Takové trhy pak mohou v neregulovaném prostředí ztrácet své původní vlastnosti ve prospěch postupné monopolizace. 

Poznatky základního výzkumu distribuční dynamiky jsou nezbytné pro nastavování parametrů hospodářské politiky, zejména v oblasti daní, regulace odvětví a přerozdělovacích mechanismů jako takových.

Článek Robina Maialeh Success-breeds-success distributional dynamics in stochastic competitive systems.