Nová publikace Eurofoundu s přispěním výzkumné pracovnice RILSA

Nová publikace Eurofoundu s přispěním výzkumné pracovnice RILSA

21. 09. 2023

Eurofound je tripartitní agenturou Evropské unie, svou informační a analytickou činností se snaží přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik.

Nová výzkumná zpráva Eurofoundu Societal implications of labour market instability se zabývá nestandardními formami zaměstnávání (zkrácenými úvazky, smlouvami na dobu určitou, zaměstnáváním „načerno“ atp.) v zemích Evropské unie. Za Českou republiku se na publikaci podílela Soňa Veverková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA).

Studie si všímá zejména těch skupin pracovníků, kteří jsou výše zmíněnými nestandardními formami zaměstnávání nejvíce ohroženi (migranti, lidé s nízkým vzděláním, mladí lidé bez praxe).  Zkoumá jejich spokojenost nejen se svým postavením na trhu práce, ale i s pozicí ve společnosti, s politickou reprezentací a tak podobně.

Studie využívá jednak data Eurostatu (Labour Force Survey), jednak příspěvky národních korespondentů Eurofoundu.

Plná verze výzkumné zprávy Eurofoundu Societal implications of labour market instability.