Ředitel RILSA pro Český rozhlas o ekonomické situaci a sociálním systému v ČR

Ředitel RILSA pro Český rozhlas o ekonomické situaci a sociálním systému v ČR

22. 08. 2023

Pořad ČRo „Interview Plus“ nabízí obsáhlé rozhovory s významnými osobnostmi o tématech, která rezonují doma i ve světě.

Novináře Českého rozhlasu zajímalo v rozhovoru s ředitelem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) Robinem Maialeh například to, jak řešit chronický nedostatek zaměstnanců (podle Úřadu práce jich chybí zhruba 300 tisíc) a zda je vhodným receptem přijetí pracovníků ze zahraničí.

Ředitel RILSA zdůraznil, že je zapotřebí komplexní přístup: „Musí to být soubor opatření, kdy jedním z nich může být příliv cizinců. Tam je celá řada otázek, jakou budou mít kvalifikační strukturu apod., protože když se podíváme na vypisované pozice, tak se hledají lidé z hůře kvalifikovaných pozic. Pokud by cizinci měli zaplnit tato místa, musíme přemýšlet nad tím, jestli nás to v dlouhodobém horizontu nenechá v pasti montovny, kde nebudeme mít ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Politickou vizi v této věci nevidím a neviděl jsem ji za posledních 30 let vůbec“.

Robin Maialeh rozporoval často zaznívající názory, které český sociální systém označují za příliš štědrý, umožňující lidem pohodlně žít i bez práce: „Myslím si, že to není případ ČR, kde by se něco takového dalo realizovat. ČR navíc obecně vzato štědrý sociální systém nemá. V evropském srovnání dáváme procentuálně méně, než dávají vyspělé ekonomiky na západ od nás“.

V části interview věnované vhodným řešením ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí odmítl další redukci sociálního systému: „Naopak by tady měl být tlak na mzdovou úroveň, kterou máme poměrně nízkou, zejména v evropském srovnání. Pokud se podíváme na indikátory, tak z pohledu produktivity konvergujeme k průměru EU mnohem rychleji než z pohledu reálných mezd“.

Celý rozhovor Českého rozhlasu s ředitelem RILSA Robinem Maialeh je volně dostupný zde.