Ředitel RILSA pro Deník o změně podmínek pro pracovníky na dohodu o provedení práce

Ředitel RILSA pro Deník o změně podmínek pro pracovníky na dohodu o provedení práce

31. 07. 2023

Deník – v úhrnu svých regionálních mutací jedno z nejčtenějších českých periodik – přinesl článek o reformě penzijního systému citující i Robina Maialeh, ředitele Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA).

Deník uvádí, že penzijní reforma by měla přinést změny i pro lidi přivydělávající si dohodami o provedení práce (DPP). Tito pracovníci si ročně v souhrnu vydělají přes 50 miliard korun, ale daní se jen desetina této částky – státu tak unikají vysoké objemy pojistného a někteří pracovníci na dohody nezískávají potřebnou pojištěnou dobu pro nárok na důchod.

Mezi Deníkem dotazovanými experty byl i ekonom Robin Maialeh, ředitel RILSA. Mimo jiné  uvedl, že úpravu režimu dohod a povinnost jejich hlášení zaměstnavateli vítá. Dále citujme: „Rovněž stát tratí v důsledku nižších příjmů z odvodů pojistného, což má v konečném důsledku další negativní dopady na důchody ‚dohodářů‘.“ Robin Maialeh zároveň upozornil na to, že DPP nebývají využívány jen k občasným přivýdělkům, ale staly se i nástrojem prekarizace na trhu práce.

Celý článek Deníku  Peníze na důchody si vláda vezme i od brigádníků. Budou platit pojistné