Nová publikace unijní agentury Eurofound s přispěním z RILSA

Nová publikace unijní agentury Eurofound s přispěním z RILSA

24. 07. 2023

Eurofound je tripartitní agenturou Evropské unie, svou informační a analytickou činností se snaží přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik.

Výzkumná zpráva Eurofoundu Supporting regions in the just transition: Role of social partners se zabývá zapojením sociálních partnerů do přípravy Plánů spravedlivé územní transformace (Territorial Just Transition Plans). Děje se tak v rámci unijního Operačního programu Spravedlivá transformace. Jeho záměrem je zmírnit dopady transformačního procesu na ekonomiku, obyvatele a životní prostředí. Za Českou republiku se na nové publikaci Eurofoundu spolupodílel Aleš Kroupa z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA).

Plány spravedlivé územní transformace by v České republice měly pomoci s řešením negativních dopadů ukončení těžby uhlí v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Tyto regiony budou v následujících letech čelit velkým socioekonomickým a environmentálním výzvám, které přinese přechod na klimaticky neutrální ekonomiku.

Nová výzkumná zpráva Eurofoundu uvádí například to, že se sociální partneři napříč členskými státy zaměřili především na zaměstnanost, včetně dostupnosti pracovních míst a jejich kvality, investice do rekvalifikací a zvyšování kvalifikace. Pozornost byla věnována i otázkám regionálního rozvoje, jako jsou dotace a podpora podniků a průmyslových odvětví, která jsou nucena postupně ukončovat využívání fosilních paliv nebo jiné činnosti náročné na emise skleníkových plynů.

Plná verze výzkumné zprávy Eurofoundu Supporting regions in the just transition: Role of social partners