Mediální ohlasy analýzy RILSA zabývající se platformovou prací

Mediální ohlasy analýzy RILSA zabývající se platformovou prací

27. 07. 2023

Policy paper „Digitální pracovní platformy a platformová práce v České republice“ se dlouhodobě těší pozornosti novinářů. Nyní i těch z České tiskové kanceláře.

ČTK v obsáhlém článku ze závěru července vyzdvihla například toto zjištění výzkumných pracovnic z RILSA: „Z analýzy 95 českých digitálních pracovních platforem vyplývá, že téměř 100 procent pracovníků, kteří pracují pro české digitální pracovní platformy, je sebezaměstnaných. Toto uspořádání vztahů mezi digitálními pracovními platformami a jejich pracovníky nutně přináší otázku, zda a do jaké míry je v tomto typu podnikání běžný švarcsystém“.

Text ČTK využil například Deník N. Novináře zaujala zejména taková doporučení výzkumného týmu RILSA, jako jsou důslednější kontroly ze strany Státního úřadu inspekce práce, certifikace digitálních pracovních platforem, zapojení odborů do ochrany platformových pracovníků nebo úprava příslušných zákonů.

Pozornost žurnalistů přitáhly i ty pasáže policy paperu RILSA, které za nejkontroverznější skupinu digitálních pracovních platforem v České republice označují digitální doručovací platformy.

Citujme ze samotné studie: „Práce kurýra vykazuje prakticky všechny znaky závislé práce (podřízenost ‚zaměstnance‘, výkon práce podle pokynů ‚zaměstnavatele‘, osobní výkon práce), přesto ji kurýři vykonávají jako sebezaměstnaní. V případě kurýrů pracujících pro doručovací digitální pracovní platformy lze vážně uvažovat o tom, že se jedná o závislou práci konanou mimo pracovní poměr, tudíž nelegální.“

Článek ČTK Analýza: Téměř nikdo z pracovníků digitálních platforem není zaměstnanec

Plné znění studie RILSA Digitální pracovní platformy a platformová práce v České republice