RILSA na jednání sociálních partnerů k tématu digitalizace a svět práce

RILSA na jednání sociálních partnerů k tématu digitalizace a svět práce

26. 06. 2023

Dne 19. 6. 2023 se Soňa Veverková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) zúčastnila jednání zástupců sociálních partnerů na téma digitalizace a svět práce.

Diskutovalo se o tématech, k nimiž může RILSA předat své poznatky a zkušenosti. Jednalo se zejména o problematiku platformové práce a algoritmického řízení. Zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky debatovali o rizikách spojených s digitalizací práce a o možnostech, jak těmto rizikům čelit.

Ačkoliv účastníci nedospěli ke společnému závěru, jednalo se o zajímavou diskusi, která zúčastněným přinesla nové informace a hlavně nový pohled na danou problematiku.

Zájemcům doporučujeme policy paper RILSA Digitální pracovní platformy a platformová práce v České republice.