RILSA na Evropském dnu diverzity 2023

RILSA na Evropském dnu diverzity 2023

08. 06. 2023

Věk je stále přehlíženou diverzitní charakteristikou. Situace se ale začíná měnit k lepšímu. Bylo to patrné na mezinárodní konferenci „Evropský den diverzity 2023: Budování mostů – Diverzita, Udržitelnost a Partnerství“, kterou dne 26. 5. 2023 uspořádala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR platforma pro odpovědné podnikání „Byznys pro společnost“.

První část konference byla věnována přistoupení nových firem k Chartě diverzity a odpoledne se konaly tři workshopy zaměřené na aktuální výzvy pracovního trhu. Ve workshopu nazvaném Věková diverzita: Druhá a třetí kariéra byla mezi panelistkami Lucie Vidovićová, výzkumná pracovnice z RILSA.

L. Vidovićová zde představila i předběžné výsledky jedinečného výzkumu Život ve stáří II, kterým Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) navazuje na svůj stejnojmenný projekt z roku 2002. Toto šetření umožňuje s odstupem 20 let zachytit dynamiku a stabilitu zkušeností seniorů a seniorek (tedy lidí šedesátiletých a starších) ve dvou historických časových bodech.

Jedním ze zjištění je rostoucí podíl osob se zkušeností věkové diskriminace na trhu práce, a to při současném výrazném poklesu počtu zkušeností s diskriminací na základě genderu. V diskusi mezi panelistkami a účastníky/-cemi workshopu zazněla řada příkladů inspirativní praxe, volání po uvolnění rigidních věkových kategorií a výzva k podpoře konceptu empatie jako vhodného rozšíření diverzitních politik obecně na trhu práce i konkrétně na jednotlivých pracovištích. Tam se stále častěji potkávají lidé různého věku.

Videozáznam mezinárodní konference Evropský den diverzity 2023 a fotogalerie jsou k dispozici ZDE.