Nová publikace Eurofoundu s přispěním výzkumného pracovníka RILSA

Nová publikace Eurofoundu s přispěním výzkumného pracovníka RILSA

21. 06. 2023

Eurofound je tripartitní agenturou Evropské unie, svou informační a analytickou činností se snaží přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik.

Výzkumná zpráva Eurofoundu Unaffordable and inadequate housing in Europe: Living conditions and quality of life analyzuje problémy s bydlením v EU a politiky, které je řeší, včetně programů Housing First – poskytování bydlení pro lidi bez domova.

Zpráva vychází jak z elektronického průzkumu nadace Eurofound Život, práce a covid-19, tak ze statistik EU o příjmech a životních podmínkách a z informací od korespondentů nadace Eurofound, kteří poskytli informace o programech sociálního bydlení v jednotlivých členských zemích.
Za Českou republiku se na publikaci podílel Aleš Kroupa z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA). Nedostupnost bydlení je problémem v celé Evropské unii. Postihuje lidi v téměř všech vrstvách obyvatelstva. Tato situace má za následek vzrůstající bezdomovectví, nejistotu bydlení, finanční zátěž za nedostatečné životní podmínky. Sociální bydlení a dotace na nájemné pomáhají mnoha lidem. Kapacity těchto programů v jednotlivých zemích i vnitrostátně se ovšem liší. Ve třech čtvrtinách členských států EU existují iniciativy, jako je Housing First – poskytování bydlení lidem bez domova. Tyto programy však obvykle fungují jen v malém měřítku.