Výzkumná pracovnice z RILSA pro pořad ČT „Sama doma“ o vývoji českých rodin a jejich výzkumu

Výzkumná pracovnice z RILSA pro pořad ČT „Sama doma“ o vývoji českých rodin a jejich výzkumu

16. 05. 2023

Živě přenášená publicistická relace České televize se zajímala o proměny českých rodin a rodinné politiky i o vybraná témata jejich výzkumu za posledních 25 let.

V pořadu ČT1 Sama doma odvysílaném v pondělí 15. dubna hovořila Jana Paloncyová, vedoucí výzkumného oddělení rodinné politiky v RILSA, například o vývoji sňatkového chování nebo o přechodu rodičů malých dětí na trh práce. A v neposlední řadě o zaostávání České republiky v podpoře poskytované při zmíněném přechodu.

Diváky České televize jistě zaujala i zmínka o takových paradoxních zjištěních, že mnozí čeští vysokoškoláci sice vyjadřují také ohledně sňatků a zakládání rodin velmi liberální, nonkonformní postoje, ale oproti řadě západních zemí se v České republice dlouhodobé nesezdané svazky vyskytují častěji mezi lidmi s nižším socioekonomickým statusem. A lidé s vysokoškolským vzděláním se v ČR chovají tradičněji: více uzavírají sňatky a mají více dětí. Rozhovor s Janou Paloncyovou pro Českou televizi je k přehrání v čase od 34:09 zde.