Ředitel RILSA Robin Maialeh o výsledcích Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Ředitel RILSA Robin Maialeh o výsledcích Sčítání lidu, domů a bytů 2021

24. 04. 2023

Hlavním tématem dubnového čísla časopisu Českého statistického úřadu Statistika & my jsou výsledky Sčítání lidu, domů a bytů provedeného v roce 2021. Mezi osobnostmi dotázaných redakcí na hodnocení výsledků je i ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA), ekonom Robin Maialeh.

Kopírujeme anketní otázku a odpověď:

PŘEKVAPILY VÁS NĚJAKÉ VÝSLEDKY Z POSLEDNÍHO SČÍTÁNÍ 2021?

ʿPřekvapen výsledky bohužel nejsem, kromě jiného totiž sčítání potvrdilo přetrvávající strukturální nerovnováhy v regionálním rozvoji. Demografickým rizikem, či spíše pozorovaným důsledkem těchto strukturálních nerovnováh je postupné vylidňování pohraničních regionů. Jak sčítání ukázalo, tyto regiony pak mají vyšší průměrný věk obyvatel a nižší vzdělanostní strukturu, neboť vzdělanější pracovně aktivní obyvatelstvo se stahuje do ekonomických center země.

Regiony pak trpí méně kvalifikovanou profesní strukturou (podílem specialistů) a dostávají se do pasti chudoby se všemi socioekonomickými důsledky, například vyšším podílem osob bydlících ve specifických typech zařízení apod. Obávám se, že bez systematického regionálního rozvoje a cílených národohospodářských opatření budou tyto regionálně podmíněné socioekonomické divergence nabírat na síle.ʾ

Robin Maialeh, ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí“

Zdroj: dubnové číslo časopisu Českého statistického úřadu Statistika & my (citovaná anketní odpověď je na str. 27).