Působení výzkumných pracovnic RILSA v Grantové agentuře České republiky

Působení výzkumných pracovnic RILSA v Grantové agentuře České republiky

05. 04. 2023

Výzkumná pracovnice RILSA Olga Nešporová byla předsednictvem GA ČR nově jmenována do hodnoticího panelu P404 – „Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia“, a to na období 2023−2025. V daném panelu vystřídá kolegyně z RILSA Annu Šťastnou a Lucii Vidovićovou, jejichž funkční období letos končí.

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. Účastí v hodnoticích panelech se výzkumné pracovnice RILSA aktivně zapojují do hodnocení vědeckých projektů základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.