Nová knižní publikace RILSA k socioekonomickým nerovnostem

Nová knižní publikace RILSA k socioekonomickým nerovnostem

03. 04. 2023

Prestižní londýnské nakladatelství Routledge (zal. 1836) vydává knihu ředitele RILSA Robina Maialeh. Předmluvu k této knize napsal jeden z předních světových intelektuálů a emeritní profesor na kalifornské univerzitě v Berkeley Martin Jay.

Robin Maialeh ke své knize uvádí: „Občas je potřeba k zásadním otázkám přistoupit z větší perspektivy, oproštěni od každodenní praktičnosti. V konečném důsledku proto, abychom byli vybaveni hlubším vhledem do samotné podstaty bezprostředních výzev současnosti.“

Odkaz na knihu.

Informace o autoru předmluvy Martinu Jayovi: 

https://history.berkeley.edu/people/faculty/emeriti/martin-jay

https://scholar.google.com/citations?user=Oc5UZDAAAAAJ&hl=en