První letošní RILSA Policy Paper: Digitální pracovní platformy a platformová práce v České republice

První letošní RILSA Policy Paper: Digitální pracovní platformy a platformová práce v České republice

16. 01. 2023

Ve své ediční řadě RILSA Policy Papers poskytuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) dobře srozumitelný vhled do vybraných témat sociální politiky a doporučení pro rozhodovací sféru.

Nový Policy Paper shrnuje výsledky projektu „Nové formy zaměstnávání – past či budoucí cesta?„, který se věnuje českým digitálním pracovním platformám a jejich obchodním modelům.
Z analýzy 95 českých digitálních pracovních platforem vyplývá, že téměř 100 % pracovníků, kteří pracují pro české digitální pracovní platformy, je sebezaměstnaných. Toto uspořádání vztahů mezi digitálními pracovními platformami a jejich pracovníky nutně přináší otázku, zda a do jaké míry je v tomto typu podnikání běžný švarcsystém.
K podpoře snah, aby se z platformové práce nestala prekérní forma zaměstnávání, Policy Paper doporučuje například důslednější kontroly prováděné Státním úřadem inspekce práce, zapojení odborů do ochrany platformových pracovníků, certifikaci digitálních pracovních platforem, redefinici závislé práce a legislativní zakotvení statusu platformového pracovníka.