RILSA na konferenci Evropské služby zaměstnanosti

RILSA na konferenci Evropské služby zaměstnanosti

18. 11. 2022

V rámci českého předsednictví v Radě EU proběhlo ve dnech 14. až 16. listopadu 2022 v Praze zasedání koordinační skupiny EURES. Na této konferenci vystoupili rovněž pracovníci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA), konkrétně jeho ředitel Robin Maialeh a výzkumníci Davit Hovsepyan a Bohdana Kurylo.

Cílem expertního setkání byla výměna zkušeností a posílení spolupráce při dalším rozvoji systému EURES, který manažeři implementují do svých národních systémů.

Příspěvky výzkumníků z RILSA se týkaly situace na českém trhu práce, zejména s ohledem na regionální rozdíly a působení cizinců.

EURES je evropská síť pro spolupráci služeb zaměstnanosti. Vedle všech zemí Evropské unie zahrnuje také Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Zasedání pracovní skupiny se koná každých šest měsíců v zemi předsedající Radě Evropské unie.

Internetové stránky EURES v českém jazyce.