Ředitel RILSA Robin Maialeh na 94. konferenci IAES

Ředitel RILSA Robin Maialeh na 94. konferenci IAES

08. 11. 2022

Ve dnech 6. až 9. října 2022 se ve Washingtonu konala 94. prestižní konference Mezinárodní atlantické ekonomické společnosti (International Atlantic Economic Society /IAES/). Poprvé zde byl zastoupen také Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA).

International Atlantic Economic Society měla mezi svými prezidenty několik nobelistů a jí pořádaných konferencí se pravidelně účastní ekonomové z nejlepších univerzit světa. Na té letošní nechyběli ekonomové z Princetonu, Harvardu, Yale, LSE, Chicaga nebo UCLA, včetně zástupců mezinárodních institucí MMF a Světové banky.

Letos poprvé měl na této konferenci svého zástupce i Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA). Jeho ředitel Robin Maialeh předsedal panelu mikroekonomické teorie (Microeconomic Theory Session Chair),  v jehož rámci prezentoval svůj příspěvek Success-Breeds-Success Distributional Dynamics in Stochastic Competitive Systems.

Internetové stránky 94. konference International Atlantic Economic Society.