Na výzkumném semináři RILSA vystoupil ekonom Umut Unal z Philipps-Universität Marburg

Na výzkumném semináři RILSA vystoupil ekonom Umut Unal z Philipps-Universität Marburg

29. 06. 2022

Další z výzkumných seminářů (RILSA Research Seminar Series) prezentoval 29. června 2022 aktuální odborný článek „Internal Migration and House Prices in Australia“, který má přesahy s tématy RILSA a nabízí cenné metodologické podněty.

Dr. Umut Unal, spoluautor stati, která brzy vyjde v  prestižním ekonomickém odborném časopise, přiblížil problematiku dopadů vnitrostátní migrace nejen na ceny bydlení v zemi, o níž pojednává zmíněný článek, ale i například v Německu. Přednášející označil zvolenou metodologii za novátorskou a nastínil její využití pro obdobný výzkum českých reálií. Po prezentaci následovala inspirativní diskuse.

Obohacení expertizy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí tímto seminářem zdaleka nekončí, neboť dr. Umut Unal byl přijat do oddělení makroekonomických analýz RILSA. S jeho nástupem se počítá od letošního září.

Abstrakt článku Internal Migration and House Prices in Australia na webu EconStor přinášejícím working papers atp. odborné ekonomické literatury.