Lucie Vidovićová z RILSA na fóru občanského sektoru a akademické sféry konaném při ministerské konferenci UNECE o stárnutí; Řím, 16.–17. 6. 2022

Lucie Vidovićová z RILSA na fóru občanského sektoru a akademické sféry konaném při ministerské konferenci UNECE o stárnutí; Řím, 16.–17. 6. 2022

21. 06. 2022

V polovině června se v Římě odehrála ministerská konference Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) o stárnutí. Konferenci bezprostředně předcházelo společné fórum občanského sektoru a akademické sféry. Socioložka Lucie Vidovićová z RILSA se fóra zúčastnila na pozvání italské vlády a přednesla zde příspěvek o významu tzv. „life-course approach“, tedy o komplexním přístupu k politikám stárnutí zohledňujícím celé životní dráhy. 

Na římské ministerské konferenci UNECE o stárnutí byla přijata deklarace navazující na hodnocení implementace politiky stárnutí v regionu UNECE, jak ji definoval Madridský mezinárodní plán pro aktivní stárnutí z roku 2002, známý pod zkratkou MIPAA.  V nynější ministerské deklaraci nesoucí název Udržitelný svět pro každý věk: společně pro solidaritu a rovné příležitosti v průběhu celého života jsou rozpracovány prioritní oblasti široce pojaté politiky stárnutí do roku 2027.

Deklarace vytyčuje tři obecné cíle prostoupené průsečíkovými tématy lidských práv, různorodosti seniorské populace a právě paradigmatem životní dráhy. Kromě zmiňovaného věkového mainstreamingu jsou dalšími pilíři podpora aktivního a zdravého stárnutí v průběhu celé životní dráhy a zajištění dostupnosti dlouhodobé péče a podpora pečujícím a rodinám. Vedle tradičních témat se objevuje důraz na celoživotní prevenci, age management, zvládání klimatické krize a rovněž na podporu formálních i neformálních pečujících.

V ČR by požadavky vyplývající z této deklarace měl naplňovat především připravovaný akční plán rozpracovávaný v souvislosti se Strategickým rámcem přípravy na stárnutí populace (STRAPS).

RILSA již v roce 2007 vydal studii Lucie Vidovićové a Evy Gregorové s metodickými doporučeními pro vnášení tématu věku do všech fází přípravy, provádění a hodnocení politik na národní, regionální i obecní úrovni. Nyní se tento přístup stal jedním ze tří prioritních pilířů přijatých výše zmíněnou deklarací ministrů členských států UNECE.

Plná verze studie Lucie Vidovićové a Evy Gregorové Mainstreaming věku jako strategie managementu populací se stárnoucí demografickou strukturou (RILSA, 2007).

K tématu životní dráhy doporučujeme také studii Jany Havlíkové, další odbornice z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Věk v sociologické teorii: perspektiva životního běhu.

Videozáznam a prezentace ze společného fóra občanského sektoru a akademické sféry konaného při ministerské konferenci UNECE o stárnutí (UNECE Joint Forum of Civil Society and Scientific Research 2022).

Videozáznam ministerské konference UNECE o stárnutí (Řím, 16.–17. 6. 2022): 1. den, 2. den.