Závěrečná konference MPSV o seniorské politice v ČR i EU moderována výzkumnou pracovnicí RILSA

Závěrečná konference MPSV o seniorské politice v ČR i EU moderována výzkumnou pracovnicí RILSA

23. 05. 2022

19. května 2022 se v Praze konala konference „Stárnutí je výzva!“ – závěrečná mezinárodní konference projektu MPSV „Senioři v krajích – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. Akci moderovala Lucie Vidovićová, pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

K diskusnímu stolu se sešla řada zástupců MPSV, regionálních politiků i představitelů akademické sféry. Debatovány byly široké tematické okruhy: reformy penzí, dopady pandemie covidu-19 a poučení z jejího řešení, strategické cíle pro další podporu zdravého a aktivního stárnutí v ČR i velmi praktické ukázky aktivit z měst a obcí.

Vaší pozornosti doporučujeme například příspěvek MUDr. Zdeňka Kalvacha (od času 5:16:00 níže uvedené nahrávky), vystoupení doc. Kvetoslavy Repkové ze slovenského Inštitútu pre výskum práce a rodiny (čas 2:42:50) a představení Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti 2021–2025 (čas 2:05:35).

Konferencí provázela Lucie Vidovićová, pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a členka regionální platformy zmíněného projektu MPSV v Jihomoravském kraji.

Videonahrávka konference Stárnutí je výzva! (vlastní začátek je od času 14:35 nahrávky).

Webová stránka konference s profily řečníků atd..

Webová stránka projektu Senioři v krajích – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.