Výzkumná pracovnice RILSA Věra Kuchařová  na konferenci „Podpora rodinné politiky v praxi“

Výzkumná pracovnice RILSA Věra Kuchařová na konferenci „Podpora rodinné politiky v praxi“

22. 04. 2022

Výzkumná pracovnice RILSA Věra Kuchařová se dne 14. 4. 2022 zúčastnila 2. ročníku konference k rodinné politice s názvem „Podpora rodinné politiky v praxi“. Pořádal ji Krajský úřad Libereckého kraje pro odbornou i širokou veřejnost v rámci projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa „2-Sociální začleňování a boj s chudobou“. Konference v Liberci byla zaměřena zejména na podporu rodinné politiky na různých úrovních.

Věra Kuchařová vystoupila s příspěvkem Jak reflektuje rodinná politika potřeby rodin? Hodnotila v něm reflexi potřeb rodin v rodinné politice na základě poznatků o názorech, zkušenostech a očekáváních v oblasti podpory rodin zjištěných především v projektu RILSA Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů. Věra Kuchařová využila též publikovaná data CVVM a jejich porovnání s praktickou realizací rodinné politiky v posledních letech.

Jako základní nástroje pro aktuální českou rodinnou politiku vyzdvihla přednášející zejména možnost kombinovat rodinné a profesní role, finanční podporu nákladů na děti, kompenzaci ušlých příjmů a ochranu proti chudobě. Dále Věra Kuchařová zdůraznila důležitost  dostupnosti bydlení, stability rodiny a podmínek pro plnění rodičovských rolí.

Prezentace, které byly předneseny na 2. konferenci KÚ Libereckého kraje k rodinné politice dne 14. 4. 2022, jsou zpřístupněny zde.