Stať výzkumné pracovnice RILSA Věry Kuchařové v prestižní mezinárodní publikaci „Family Formation Among Youth in Europe“

Stať výzkumné pracovnice RILSA Věry Kuchařové v prestižní mezinárodní publikaci „Family Formation Among Youth in Europe“

29. 04. 2022

Kniha se zaměřuje na strukturální příležitosti a omezení při zakládání rodin mladými lidmi v jedenácti zemích a poukazuje na hlavní kontextové faktory rodinného chování. Autoři podle společné rámcové osnovy analyzují u každé země její socioekonomické a institucionální podmínky, demografické trendy a příslušné normativní rámce s cílem identifikovat a popsat tamní podmínky přechodu k rodičovství. 

Věra Kuchařová, výzkumná pracovnice RILSA,  v kapitole o trendech a podmínkách formování rodiny v České republice kromě jiného uvádí, že česká společnost je z hlediska základních právních norem a svého hodnotově normativního nastavení otevřena různým vzorcům rodinného chování. Veřejné politiky se zaměřují především na to, aby všechny děti měly co možná stejné a dobré podmínky pro svůj život a rozvoj, nicméně tyto podmínky se liší podle formy rodinného soužití, a to nejen mezi manželskými rodinami a rodinami sólo rodičů, ale i mezi rodinami sezdaných a nesezdaných párů.

Kniha Family Formation Among Youth in Europe: Coping with Socio-Economic Disadvantages  vznikla za podpory COST (European Cooperation in Science and Technology) – organizace, která z fondů EU finančně podporuje mezinárodní a interdisciplinární spolupráci na výzkumných aktivitách se záměrem propojovat výzkumné iniciativy v různých vědních oborech v evropských i dalších zemích.  Publikace je jedním z výsledků spolupráce v rámci aktivity COST YOUNG-IN (CA17114).

Webové stránky kolektivní monografie.