Ohlasy výzkumů RILSA v médiích: k proměnám rodičovských rolí za „lockdownů“ a k neplacení výživného

Ohlasy výzkumů RILSA v médiích: k proměnám rodičovských rolí za „lockdownů“ a k neplacení výživného

25. 02. 2022

V nedávné době přilákaly pozornost novinářů i ty z výzkumů RILSA, které se zabývaly proměnami rodičovských rolí během koronavirových uzávěr a problematikou neplacení výživného. Jako vždy v takových případech doplňujeme k mediálním textům odkazy na plné verze příslušných studií Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

23. února se konal online kulatý stůl Péče – popelka společnosti i ekonomiky. Výzkumná pracovnice RILSA Anna Šťastná zde představila dílčí výsledky výzkumu Současná česká rodina, jehož je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí partnerem. A. Šťastná se věnovala tomu, nakolik se během koronavirových uzávěr proměnilo rozdělení rodičovských rolí v rodinách s alespoň jedním dítětem mladším 14 let.

Českou tiskovou kancelář zaujala například tato zjištění:  „V úplných rodinách s aspoň jedním dítětem do 14 let poměrně dominantně bez ohledu na pandemickou vlnu v téměř polovině rodin hlavní celodenní péči převzala při uzavření škol žena. Muž se na hlavní péči nikterak nepodílel. Rodiny, kde převzal péči muž a žena na ní neparticipovala, byly v naprosté menšině“.

Zprávu ČTK převzaly například webové stránky měsíčníku Týden, zpravodajský portál NášREGION.cz a Haló noviny.

Zpravodajský portál Českého rozhlasu iROZHLAS.cz se své zprávě z 20. února věnoval vývoji počtu rodičů, kteří na své dítě neplatí výživné. V textu se uvádí, že příšlušné analýzy ministerstva spravedlnosti odkazují také na studii RILSA Neúplné rodiny.  Portál iROZHLAS.cz cituje Sylvu Höhne, spoluautorku této studie: „S nižším vzděláním bývají spojeny horší pracovní podmínky, takže pravděpodobnost, že ten druhý z rodičů bude bez příjmu, je vyšší. Na druhou stranu u rodičů s vysokoškolským vzděláním a lepším příjmovým zajištěním můžeme čekat vyšší snahu se dohodnout a brát v potaz zájem dětí a zajištění jejich potřeb“.

Linky pro zájemce o další informace:

– plné znění studie RILSA Neúplné rodiny.

– průběžně publikované výstupy projektu Současná česká rodina, jehož je RILSA partnerem.

– linky na výběr z předchozích mediálními ohlasů projektu Současná česká rodina.

– tisková zpráva spolku Aperio o kulatém stole na téma Péče – popelka společnosti i ekonomiky (23. 2. 2022).

– zpráva měsíčníku Týden.

– zpráva portálu NášREGION.cz.

– zpráva portálu iROZHLAS.cz.