Pozvánka na online workshop RILSA „Jak se žije dětem  po rozchodu/rozvodu rodičů?“ – 16. prosince 2021 od 10 hod.

Pozvánka na online workshop RILSA „Jak se žije dětem po rozchodu/rozvodu rodičů?“ – 16. prosince 2021 od 10 hod.

08. 12. 2021

Cílem workshopu je prodiskutovat s odbornou veřejností první dílčí výsledky výzkumu realizovaného formou hloubkových rozhovorů  s mladými lidmi ve věku 16–29 let se zkušeností rozpadu rodiny v období jejich dětství či dospívání.

Daný výzkum provádí RILSA pro potřeby MPSV v rámci projektu „Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče“ (2019–2022).

Workshop je určen především pro sociální pracovníky OSPOD, psychology, terapeuty a další odborníky, kteří pracují s dětmi.

Uskuteční se online formou dne 16. prosince 2021 od 10:00 do 11:30.

Registrovat se můžete zde

Odkaz na workshop zašleme registrovaným účastníkům e-mailem den před jeho konáním, tedy 15. prosince 2021.