Rozhovor s ředitelem RILSA o situaci a perspektivách výzkumu v České republice

Rozhovor s ředitelem RILSA o situaci a perspektivách výzkumu v České republice

03. 11. 2021

Listopadové vydání časopisu MM Průmyslové spektrum přináší rozhovor s ředitelem RILSA Robinem Maialeh.

Hlavním tématem interview je situace a perspektivy vědy a výzkumu v České republice, a to zejména výzkumu v oblasti společenských věd.

Při zdůvodnění důležitosti společenskovědního výzkumu Robin Maialeh mimo jiné uvedl: „Pokrok pod zastřešujícím pojmem Průmyslu 4.0 vytváří enormní potenciál pro výkonnost ekonomik, na druhou stranu bez sofistikované sociální a hospodářské politiky může představovat velkou hrozbu pro široké skupiny obyvatel. Jinými slovy proměna charakteru výroby si nutně vyžádá proměny na úrovni společnosti“.

Rozhovor s ředitelem RILSA Robinem Maialeh je v plné verzi dostupný zde.