Novým ředitelem RILSA je Robin Maialeh

Novým ředitelem RILSA je Robin Maialeh

04. 10. 2021

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., má od 1. října nového ředitele, je jím Robin Maialeh

Doktorát získal na Vysoké škole ekonomické v Praze. Absolvoval studijní a vědeckovýzkumné stáže na Princeton University, UC Berkeley a na Bern University of Applied Sciences. Před nástupem do funkce ředitele RILSA působil jako vysokoškolský pedagog v oboru ekonomie se zaměřením na ekonomické nerovnosti, politickou ekonomii a metodologii vědy.

Mezi hlavní priority nového ředitele RILSA patří zejména zkvalitňování výzkumu, postupná internacionalizace činnosti ústavu a zaměření se na analýzy dopadů veřejných politik. V neposlední řadě bude Robin Maialeh usilovat o utužení spolupráce s MPSV, aby se posílila vazba mezi aplikovaným společenskovědním výzkumem a prováděnou veřejnou politikou.