Unijní agentura Eurofound o proměnách trhu práce během koronavirové pandemie – publikace výzkumných pracovnic RILSA

Unijní agentura Eurofound o proměnách trhu práce během koronavirové pandemie – publikace výzkumných pracovnic RILSA

17. 06. 2021

Observatoř EurWORK unijní agentury Eurofound kontinuálně mapuje změny na pracovním trhu EU.  Nyní tyto její publikace již zachycují i dopady koronavirové pandemie. Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D., z RILSA podrobila reportovaná data z reprezentativních šetření jednotlivých národních států  EU komparativní analýze.

Working paper  Renaty Kyzlinkové Working life during the COVID-19 pandemic as observed through national research data poukazuje na značné pohyby v pracovních režimech obyvatel EU vedoucí k nárůstu celkové nejistoty v jejich životech. Zároveň data ukazují výrazné mnohorozměrné prohlubování sociálních nerovností a rozdílnou intenzitu dopadu pandemie na strukturu trhů práce jednotlivých zemí EU.

Další dvě výzkumné pracovnice RILSA –  PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D., a Ing. Soňa Veverková  –  připravily ve zmíněné publikační řadě observatoře EurWORK národní zprávu (working paper) za Českou republiku  Czechia: Working life in the COVID-19 pandemic 2020, která vyšla letos v březnu.

Working paper  Renaty Kyzlinkové.

Working paper Štěpánky Lehmann a Soni Veverkové.

Všechny národní zprávy observatoře EurWORK z 23. března 2021 (aktualizováno 22. dubna 2021).