Účast výzkumné pracovnice RILSA na unijním semináři „Kontrola a prevence nehlášené práce v mezinárodních ekonomických řetězcích“

Účast výzkumné pracovnice RILSA na unijním semináři „Kontrola a prevence nehlášené práce v mezinárodních ekonomických řetězcích“

09. 06. 2021

Výzkumná pracovnice RILSA Ing. Soňa Veverková se zúčastnila unijního hodnoticího on-line semináře „Kontrola a prevence nehlášené práce v mezinárodních ekonomických řetězcích“ (Peer Review on „Control and prevention of undeclared work in complex chains of economic activity”, 4. a 5. května 2021).

Seminář Evropské komise organizovalo Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky za účasti  expertů a zaměstnanců veřejné zprávy z Belgie, České republiky, Estonska, Chorvatska, Kypru, Litvy, Maďarska a Řecka.

Tématem bylo nelegální zaměstnávání občanů třetích zemí a přeshraniční spolupráce v této oblasti.

Další informace včetně plných verzí přednesených prezentací: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1070&furtherNews=yes&newsId=9896

Prezentace Ing. Soni Veverkové:  https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24044&langId=en