Publikace unijní agentury Eurofound o minimální mzdě v EU – s přispěním výzkumného pracovníka RILSA

Publikace unijní agentury Eurofound o minimální mzdě v EU – s přispěním výzkumného pracovníka RILSA

14. 06. 2021

10. června vydala unijní agentura Eurofound letošní pokračování svého každoročního přehledu věnovaného problematice minimální mzdy v jednotlivých členských státech Evropské unie. Za Českou republiku se na publikaci spolupodílel Mgr. Aleš Kroupa z RILSA.

Výzkumná zpráva Eurofoundu Minimum wages in 2021: Annual review popisuje mechanismy stanovení minimální mzdy v zemích EU během pandemie covidu-19. Text představuje také to, jak hlavní aktéři podílející se na určování minimální mzdy  v jednotlivých členských státech reagovali na principy jednotného stanovení minimální mzdy v EU představené Evropskou komisí.

Eurofound (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek) je tripartitní agenturou EU. Jeho úlohou je poskytovat poznatky s cílem přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik. Eurofound existuje od roku 1975, kdy byl založen nařízením Rady (EHS) č. 1365/75.

Plné znění výzkumné zprávy Minimum wages in 2021: Annual review.