Vybrané poznatky naší „Zprávy o rodině 2020“ v lifestylovém časopise HEROINE

Vybrané poznatky naší „Zprávy o rodině 2020“ v lifestylovém časopise HEROINE

26. 03. 2021

HEROINE – časopis mající motto „lifestylový magazín pro chytrou ženu“ – přinesl ve své internetové verzi obsáhlý článek nabízející čtenářsky přístupnou formou vybrané poznatky monografie RILSA Zpráva o rodině 2020.

Právničku a publicistku Šárku Homfray  zaujalo například to, že podle průzkumů provedených RILSA 45 % lidí pokládá nesezdané soužití za negativní trend a že bezdětnost žen hodnotí jako špatnou nebo velmi špatnou více než 60 % dotázaných.

Internetový článek je dostupný zde.

Link na Zprávu o rodině 2020 k případnému přeposílání (děkujeme).