Vědecký výbor pro publikační činnost RILSA

Předseda a členové výboru budou jmenováni.