Redakční rada časopisu Fórum sociální politiky

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Předseda rady

Členové rady z řad zaměstnanců

Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Výzkumný pracovník
Mgr. Aleš Kroupa
Výzkumný pracovník
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Vedoucí oddělení Rodinné politiky

Externí členové rady

doc. Adina Barbulescu, Ph.D.
Faculty of Economics and Business Administration, West University of Timisoara
prof. Dr. habil. Lutz Bellmann
Institute for Employment Research, Nuremberg
Ivana Dobrotić, Ph.D.
Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Studia občanské společnosti, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha
doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc.
Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Mgr. Daniel Gerbery, Ph.D.
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
prof. Jason Heyes
Management School, Sheffield University
prof. Dr. Valentina Hlebec
Centre for Welfare Studies, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Katedra hospodářské a sociální politiky, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Katedra demografie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
Wim Van Lancker, Ph.D.
Centre for Sociological Research, Katholieke Universiteit Leuven
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Ústav veřejné správy a regionální politiky, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
Oksana Mikhaylovna Shubat, Ph.D.
Ural Federal University
prof. dr hab. Marek Szczepański
Department of Business Economics Investment and Contact, Poznan University of Technology
Dorottya Szikra, Ph.D. habil.
Center for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence, Budapest Department of Gender Studies, Department of Political Science, Central European University, Vienna
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
Vysoká škola finanční a správní, Praha
Konstantinos N. Zafeiris, Ph.D.
Department of History and Ethnology, Democritus University of Thrace