Dozorčí rada RILSA

Ing. Stanislav Klik, Ph.D.
Předseda rady
PhDr. Kateřina Štěpánková
Místopředsedkyně rady
Mgr. et Bc. Zdislava Odstrčilová
JUDr. Petr Seidl
Ing. Jan Kužela
Ing. Otakar Hampl, Ph.D.
Mgr. Martin Dytrych