Zkracování pracovní doby

Číslo projektu:
IP70801
Řešitel RILSA:
Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Petr Pojer , PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D. , Mgr. Aleš Kroupa , Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2019
Trvání do:
2019
Popis:

Projekt se soustředí na zhodnocení potenciálních přínosů, negativ a případných rizik spojených se zkracováním pracovní doby pro zaměstnavatele, zaměstnance a obecně pro fungování trhu práce zejména v těch odvětvích, ve kterých je aktuálně evidován nedostatek pracovníků nebo, ve kterých je nutno zajistit nepřetržitý provoz. Současně bude provedeno srovnání právních úprav v evropských zemích, kde zkrácení pracovní doby bylo plošně zavedeno (Francie, Belgie) a posouzení, zda zkrácení pracovní doby splnilo očekávání a vyřešilo problémy, na které reagovalo. Očekávaným přínosem projektu je získání informací o zkracováním pracovní doby v  zemích EU, o jeho přínosech a rizicích pro produktivitu práce zaměstnanců, hospodářskou strukturu ekonomiky, problematiku zaměstnanosti a nezaměstnanosti, HDP, organizaci práce, úroveň mezd a pro konkurenceschopnost.