Zaměstnávaní cizinců

Číslo:
RV23
Řešitel:
Zaměstnávaní cizinců
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
1996
Doba řešení do:
1996
Popis:

Legislativní podmínky zaměstnávání cizinců ve vybraných evropských zemích: Anglie, Francie, Dánsko, Itálie, Rakousko, SRN, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko.