Zaměstnávaní cizinců

Číslo projektu:
RV23
Řešitel RILSA:
Zaměstnávaní cizinců
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
1996
Trvání do:
1996
Popis:

Legislativní podmínky zaměstnávání cizinců ve vybraných evropských zemích: Anglie, Francie, Dánsko, Itálie, Rakousko, SRN, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko.