Výzkum veřejného mínění k nové motivační otcovské dovolené

Číslo projektu:
DC517/2015
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Kristýna Janurová, MA , Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2015
Trvání do:
2015
Popis:

Cílem projektu bylo zjistit postoje rodičů v ČR k zavedení tzv. motivační otcovské dovolené (MOD), která by umožnila otcům celodenně pečovat o dítě a nahradila jim příjem v období této péče. Dotazníkové šetření zjišťovalo preferovaný způsob nastavení motivační otcovské dovolené s ohledem na výši dávky, způsob a podmínky čerpání nebo současný způsob sladění práce a rodiny především u otců. Výběrový soubor šetření tvořili rodiče s dětmi do 6 let. V představách rodičů o ideálním zajištění celodenní péče o malé děti přetrvávají určité dlouhodobé názorové vzorce, ale oproti dřívějším výzkumům nabývá na síle myšlenka vhodnosti střídání celodenní péče obou rodičů. Hrají zde roli zejména finanční a pracovní důvody nebo obecný postoj k roli otce a matky v rodině. Byl zjištěn poměrně vysoký zájem o navrhovanou otcovskou dovolenou – dvě pětiny respondentů by ji chtěly využít rozhodně a stejný podíl za určitých okolností. Více než polovina respondentů, kteří vyjádřili o MOD zájem, však preferuje čerpání po jednotlivých dnech (ne)pravidelně, tj. jako „pomoc matce v případě potřeby.“ Hlavním faktorem při rozhodování, zda MOD využít, je výše finanční náhrady příjmu. Respondenti s nezájmem o MOD jej odůvodňovali hlavně obavami o ztrátu jistoty otcova zaměstnání nebo příjmu, ale často také lepšími předpoklady matky pro péči o malé dítě.
 
 



 
Výstupy
 
KUCHAŘOVÁ, Věra – PEYCHLOVÁ, Kristýna, 2016. Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou. Praha: VÚPSV, v. v. i.