Vývoj pracovních migrací v České republice

Číslo projektu:
DC5/2011
Řešitel RILSA:
Mgr. Milada Horáková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
1993
Trvání do:
2011
Popis:

Publikace o vývoji pracovní migrace v České republice si klade za cíl podat jednoduchou a přehlednou formou aktuální informaci o vývoji zahraničních migrací v České republice v souvislosti s vývojem na trhu práce. Publikace vychází z datových zdrojů poskytovaných policií České republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým statistickým úřadem. Studie je pravidelnou součástí výzkumné činnosti VÚPSV, v.v.i. Praha. Počátky výzkumu na poli pracovních migrací se zde tradují již od roku 1991. Součástí projektu je i Buletin. Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů, krajů a regionů a podle státního občanství. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statistické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněny o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému pobytu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktuální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dány do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Nově zařazené tabulky vypovídají o složení cizinců podle pohlaví.