Vývoj instucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU

Číslo projektu:
HB01-03
Řešitel RILSA:
Markéta Vylítová
Řešitel:
Doc.Ing. Antonín Slaný, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2003
Trvání do:
2003
Popis:

Pozornost bude věnována analýze fungování české ekonomiky v kontextu jejího institucionálního rámce a v prostředí globalizující se světové ekonomiky, jakož i analýze efektů, které moderní ekonomika vnáší do chování společnosti (diferenciace životní úrovně sociálních skupin, marginalizace na trhu práce, tlaky na flexibilitu pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce, ne vždy objektivně zdůvodnitelná různá úroveň pracovních podmínek včetně diskriminačních projevů apod.).Zjištěné poznatky přispějí k formulaci zásad hospodářské politiky,k opatření sociální politiky (v oblasti jak dávkového, tak i daňového systému),k vyšší efektivnosti a produktivitě práce organizací, jakož i k prevenci sociálních rizik a zvyšování kultury práce.