Systém pro informování veřejnosti v Sociální pojišťovně

Číslo projektu:
HS58/00
Řešitel RILSA:
Martin Mácha
Řešitel:
PhDr. Aleš Langr
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
AMI Communications, spol. s r.o.
Trvání od:
2000
Trvání do:
2001
Popis:

Základním cílem projektu je identifikovat potřeby komunikace Sociální pojišťovny a navrhnout takový informační systém, který bude efektivní a významně přispěje ke zkvalitnění celého systému sociálního zabezpečení. Významným přínosem kvalitního informačního systému bude zvýšení informovanosti veřejnosti o právech a povinnostech v oblasti sociálního pojištění (kvalitnější výběr pojistného, zvýšené povědomí veřejnosti o zabezpečení ve stáří, v nemoci a jiných sociálních událostech).