Spolupráce v boji proti nekalým praktikám na pracovišti

Číslo projektu:
ZZ914319
Řešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:
European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs
Příjemce:
VÚPSV
Spolupříjemce:
ICF Belgium
Trvání od:
2019
Trvání do:
2019
Popis:

Projekt byl věnován potírání nekalých praktik na pracovišti tzv. whistleblowingu. Nekalé praktiky zahrnují nelegální zaměstnávání a další nezákonné aktivity, zejména neplacení daní, zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance a nedodržování zákoníku práce v oblasti pracovních podmínek. Whistleblowingem je pak označováno oznámení těchto nekalých praktik zaměstnancem, resp. informování dotčených veřejných institucí o nekalých praktikách na pracovišti. Tato problematika v některých zemích EU v posledních deseti letech nabývá na významu, zejména v souvislosti s pracovní migrací z ekonomicky méně vyspělých zemí EU. Projektu se zúčastnily tyto evropské země – Norsko (koordinátor), Česká republika, Finsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Nizozemí, Polsko, Švédsko, Řecko a Velká Británie. Cílem projektu, resp. jeho české části, bylo zpracování studie, která popisuje situaci v České republice a to zejména legislativu, která chrání zaměstnance, jenž oznámí nekalé praktiky na pracovišti svého zaměstnavatele, veřejné instituce, na které se zaměstnanec může obrátit v případě, že chce oznámit nekalé jednání zaměstnavatele a roli sociálních partnerů v této problematice.