Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření)

Číslo:
HS79/01
Řešitel:
Markéta Vylítová
Řešitel cizí:
Prof.Ing. Jaroslav Vostatek
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
Technická univerzita v Liberci / Hospodářská fakulta
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2001
Doba řešení do:
2002
Popis:

Cílem projektu je shromáždit data a informace o speciálních pensijních systémech, které zabezpečují speciální profesní skupiny zaměstnanců. Systémy budou popsány v těchto zemích: Slovensko, Německo, Rakousko, Maďarsko, USA, Francie, Velká Británie, Itálie a Belgie.