Sociodemografická analýza SO ORP Lovosice

Číslo projektu:
DZ626418
Řešitel RILSA:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Jana Vrabcová
Poskytovatel:
Městský úřad Lovosice
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2018
Popis:

V rámci projektu byly zpracovány sociodemografické analýzy pro území ORP Lovosice a současně byl zhodnocen stávající platný komunitní plán, a to zejména z pohledu cílových skupin uživatelů sociálních služeb při zohlednění změn, ke kterým v rámci uvedených skupin došlo v uplynulých letech. Analýzy budou využity pro vytvoření Komunitního plánu péče na roky 2019 – 2021.