Sociální důsledky vstupu ČR do EU

Číslo projektu:
HB04-03
Řešitel RILSA:
Ing. Ivo Baštýř
Řešitel:
Doc.Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VŠE Praze, Fakulta národohospodářská
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2003
Trvání do:
2003
Popis:

Projekt Sociální důsledky vstupu ČR do EU byl řešen v rámci programu Moderní společnost a její proměny – MS 1 financovaný MPSV ČR v roce 2003. Příjemcem projektu byla vysoká škola ekonomická. Výzkumný ústav práce byl spoluředitelem projektu. Cílem projektu byla analýza mnohostranných procesů, které se promítnou do významných oblastí života české společnosti po přijetí České republiky do Evropské unie. Projekt byl zvláště zaměřen na stav a očekávaný vývoj sbližování reálné a nominální ekonomické úrovně a institucionálních systémů v období přijímání a v prvních letech členství ČR v EU v oblasti zaměstnanosti, příjmů obyvatelstva a systémů sociální ochrany. Jednalo se zejména o vliv vstupu ČR do EU na zaměstnanost, trh práce, vzdělanost a odbornou přípravu pracovních sil, na postavení a fungování mezd v počátečním období členství České republiky v EU na podmínky přeshraniční pracovní migrace v ČR po vstupu do EU, na vliv právní úpravy a politik EU na český (národní) systém důchodového pojištění.