Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin ekonomicky aktivního obyvatelstva v produktivním věku

Číslo projektu:
RV28
Řešitel RILSA:
Ing. Ivo Baštýř
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
1996
Trvání do:
1997
Popis:

Přehled o výši a struktuře nízkých příjmů domácností s osobami v produktivním věku. Vymezení hranice, kdy příjmy z ekonomické aktivity jsou shodné se sociálními dávkami. Průzkum chování osob z rodin, jejichž příjmy jsou v okolí životního minima. Vymezení rozsahu a struktury domácností, u nichž dochází ke střetu příjmů z ekonomické aktivity a sociálních dávek. Návrh opatření na podporu pracovního zapojení osob z nízkopříjmových domácností a pro koncipování dlouhodobější příjmové a soc.politiky.