Reflexe záchranné sociální sítě v období covid-19

Číslo projektu:
IP70316
Řešitel RILSA:
Ing. Helena Marešová
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Oleksandr Stupnytskyy , Mgr. Marie Táborská , Ing. Petr Víšek , Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2021
Trvání do:
2022
Popis:

Cílem výzkumné aktivity je ověřit, jak stávající systém sociálně-politických opatření, zejména sociálních dávek a služeb, kompenzoval negativní dopady covidu-19 na sociální situaci různých skupin obyvatel, zejména seniorů/seniorek, rodin s dětmi, samoživitele/samoživitelky, detekovat zjištěná a nová rizika, nové rizikové cílové skupiny a odhalit, kde systém záchranné sociální sítě selhává a identifikovat příčiny selhání.