Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti

Číslo projektu:
HB09-03
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2003
Trvání do:
2003
Popis:

Zapojení ČR do struktur EU předpokládá respektování společné politiky států unie. Projekt si proto klade za cíl:

  • podrobně popsat, zanalyzovat současný stav trhu práce v ČR, jeho základní problémy, nastínit předpokládané tendence dalšího vývoje, základní očekávané problémy v blízké budoucnosti;
  • zjištěný stav, tendence, základní problémy v ČR porovnat se situací v členských státech (vybraných) a identifikovat tak specifičnosti českého trhu práce;
  • zmapovat možné důsledky, ať již pozitivní či negativní, vstupu ČR do EU na trh práce.